Condicions d’ús | SFM
15876
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15876,bridge-core-2.4.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-23.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive

AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS

SYSTEM FILTER MEDIAM SL informa a l’usuari que si navega per aquesta web o usa els serveis que oferim a través de la mateixa, adquireix des del primer moment, la condició d’usuari i, per tant, aquestes normes constitueixen un contracte entre SYSTEM FILTER MEDIAM SL i l’usuari respecte a l’ús d’aquesta web de conformitat amb la normativa aplicable de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (Llei 34/2002 LSSI-CE).

 • Que declara com a usuari haver llegit, entendre i comprendre el aquí exposat.
 • Que declara com a usuari que tota la informació que facilita és veritable i exacta, sense limitacions, reserves o falsedats; sent l’únic responsable de les manifestacions errònies, falses o inexactes.
 • Que per poder contactar a través d’aquesta web, l’usuari accepta expressa i íntegrament les següents Condicions d’ús i la Política de privacitat i de cookies en relació a la finalitat del tractament de les dades que decideixi facilitar-nos. L’ús i accés a www.sfm.es és gratuït, sense perjudici del cost de connexió a través de la corresponent xarxa de telecomunicacions que li proporcioni l’accés com a usuari.

Som SYSTEM FILTER MEDIAM SL (tot i que també podem utilitzar el nom comercial “SFM”), l’empresa titular del servei, propietària i gestora del web, dedicada a la fabricació i instal·lació de sistemes de filtratge.

SYSTEM FILTER MEDIAM SL està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 28833, Foli 205, Full 143.358, proveïda de C.I.F. B61008751 i domicili a. C / Edison, núm.20, Pol, Ind. Bufalvent, 08243 MANRESA -BARCELONA-Tel.938334384. Correu electr .: sfm@sfm.es

SYSTEM FILTER MEDIAM SL ofereix als usuaris l’accés al lloc web i serveis.

CONDICIONS D’ÚS

La navegació en aquest lloc web li atribueix, des del començament, la condició d’usuari i serà considerada acceptació expressa, voluntària i sense reserves. Si decideix no acceptar les presents condicions se d’accedir i / o utilitzar els continguts i serveis oferts per SYSTEM FILTER MEDIAM SL en aquest web.

Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web www.sfm.es, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en les mateixes (incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, tots els dissenys, textos, gràfics, icones, botons, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, informacions, arxius de so i / o imatge, dissenys, codi font i codi objecte d’www.sfm.es, entre d’altres), així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial (en endavant, el “Contingut del lloc web”) es troben protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals SYSTEM FILTER MEDIAM SL és titular o ostenta llicència o autorització expressa per a la seva utilització i comunicació pública per part dels tercers legítims titulars de les mateixes per a la seva inclusi n en aquesta web.

El logotip de SYSTEM FILTER MEDIAM SL, el seu nom comercial, i totes les altres marques que apareixen en aquesta web (en endavant, les “marques registrades”) estan registrades i / o són propietat de SYSTEM FILTER MEDIAM SL i / o de terceres parts que tenen autoritzat a SFM la seva utilització i comunicació pública cap menció i cap contingut en aquest lloc web poden ser interpretats com la concessió o l’atorgament, bé per implicació, ocupació, derivació, cessió o de qualsevol altra forma, d’una llicència o dret sobre les marques registrades, excepte amb l’autorització prèvia i per escrit de SYSTEM FILTER MEDIAM SL o d’aquesta tercera part que sigui titular de les marques registrades.

Aquests elements no podran ser vàlida i legítimament copiats o distribuïts per a ús comercial, ni podran ser modificats o inserits en altres llocs web sense prèvia autorització expressa de SYSTEM FILTER MEDIAM SL.

SYSTEM FILTER MEDIAM SL autoritza a l’usuari per visualitzar el contingut d’aquest lloc web, així com per efectuar reproduccions privades (simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en els seus sistemes informàtics), sempre que els elements siguin destinats únicament a l’ús personal.

L’usuari s’obliga a utilitzar el servei i els continguts de forma diligent i correcta, d’acord amb la llei, la moral, l’ordre públic i els presents termes i condicions, així com a no emprar-lo per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin qualsevol norma de l’ordenament jurídic.

En cap cas s’entendrà que es concedeix autorització o llicència, ni que s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets, ni que es confereix cap dret, ni expectativa de dret sense el consentiment previ, exprés i per escrit per part de SYSTEM FILTER MEDIAM SL o dels legítims titulars de les mateixes.

Concretament, l’usuari no està autoritzat per procedir a la reproducció, reinterpretació total o parcial, ús, explotació, distribució, alteració, difusió, venda, amb fins comercials dels continguts d’aquesta web sense la prèvia autorització expressa de SYSTEM FILTER MEDIAM SL o de dels titulars corresponents. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part SYSTEM FILTER MEDIAM SL será considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Política d’enllaços d’aquest web

Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs web o citar el nom comercial de col·laboradors que ofereixen els seus serveis o productes a través d’aquest lloc web i que al seu torn poden ser titulars responsables del seu propi lloc web al qual l’usuari decideixi acudir ( en endavant, “Llocs enllaçats”).

SYSTEM FILTER MEDIAM SL no és responsable de cap manera de la gestió, condicions d’ús, contingut, errors o possibles contradiccions d’informació que puguin trobar-se als llocs web de titularitat de llocs enllaçats a través d’aquest lloc web com a prestadors de serveis independents.

Si l’usuari decideix visitar qualsevol lloc enllaçat, reconeix i accepta que ho fa sota el teu propi criteri i és la seva exclusiva responsabilitat prendre totes les mesures necessàries per protegir-se contra virus i altres elements destructius que poguessin derivar-se d’aquells, sent a més conscient que li seran aplicables les condicions d’ús que estableixi el lloc web en qüestió. Així mateix, accepta exonerar SYSTEM FILTER MEDIAM SL de qualsevol responsabilitat sobre eventuals vulneracions de drets de propietat intel·lectual o industrial dels titulars dels llocs enllaçats, de qualsevol responsabilitat sobre la disponibilitat tècnica de les pàgines web enllaçades, la qualitat, fiabilitat, exactitud i / o veracitat dels serveis, informacions, elements i / o continguts als quals com a usuari puguis accedir.

SYSTEM FILTER MEDIAM SL no recomana, promociona o s’identifica, ni garanteix, representa, patrocina, ni avala cap lloc web enllaçat o de titularitat de tercers que puguin ser nomenats comercialment pels usuaris en l’oferta de productes a través d’aquesta web.

SYSTEM FILTER MEDIAM SL no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable de manera directa o indirecta pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i / o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a SYSTEM FILTER MEDIAM SL

SYSTEM FILTER MEDIAM SL només serà responsable dels continguts subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats ha de comunicar-nos-en l’adreça de correu electrònic sfm@sfm.es, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

Com a usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts, serveis i eines que estan accessibles a través d’aquesta web, amb subjecció a la llei i a les presents condicions d’ús, respectant en tot moment als altres usuaris de la mateixa. Per aquesta raó expressament accepta mantenir indemne SYSTEM FILTER MEDIAM SL davant qualsevol responsabilitat davant de qualsevol persona, que pogués derivar-se d’un ús del contingut del Lloc Web per part seva, que no fos d’acord amb aquestes Condicions d’ús o amb la legalitat vigent en cada moment que et sigui aplicable.

En cas d’incompliment total o parcial per l’usuari de les presents Condicions d’Ús, SYSTEM FILTER MEDIAM SL es reserva el dret de denegar l’accés a www.sfm.es sense necessitat de previ avís a l’usuari.

Com a usuari haurà de respectar la temàtica i dinàmica del web, fent un ús adequat dels serveis i continguts, especialment:

SYSTEM FILTER MEDIAM SL l’autoritza a visualitzar, descarregar i imprimir el contingut del lloc web sempre sota les següents condicions:

 • Ho ha de fer exclusivament per al teu ús personal i no comercial;
 • No ha de difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut, sense autorització dels titulars dels drets de propietat intel·lectual i industrial, que puguin recaure sobre aquesta informació, element o contingut; ni informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment i en els tractats internacionals; ni que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial, ni que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter persona, ni fotografies o qualsevol altre tipus de representació o imatge de persones menors d’edat;
 • No ha d’introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, enganyosos, ambigus o inexactes de manera que indueixi o pugui induir a error a altres usuaris receptors de la informació;
 • No difondre contingut o propaganda racista, xenòfoba, pornogràfica, d’apologia al terrorisme o que atempti contra els drets humans;
 • No ha d’utilitzar aquesta web per enviar publicitat no sol·licitada o expressament consentida;
 • No ha de suplantar a altres usuaris;
 • No ha d’emprar el contingut del lloc web per realitzar activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i ordre públic;
 • No s’ha de modificar el contingut del lloc web;
 • No ha d’eliminar o modificar cap menció o notificació relativa a la titularitat dels drets d’autor, de les marques, ni cap altra disposició sobre propietat intel·lectual inclosa en el Contingut del Lloc Web.

L’usuari s’obliga a mantenir indemne a SYSTEM FILTER MEDIAM SL davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de les normes d’utilització abans indicades, reservant-se, a més SYSTEM FILTER MEDIAM SL el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que, si s’escau, correspongui.

SYSTEM FILTER MEDIAM SL no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en les pàgines d’aquesta web, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control o alienes a la seva voluntat, ni d’aquells que siguin produïts per l’existència de virus informàtics a Internet.

Concretament, SYSTEM FILTER MEDIAM SL no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:

 • Interferències, interrupcions, fallades, omissions, retards, bloquejos o desconnexions, motivades per errors en les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control de SYSTEM FILTER MEDIAM SL
 • Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.
 • Per no veure complertes les expectatives dels usuaris en relació amb la web i / o les seves prestacions o continguts.
 • Recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió, per part dels usuaris, dels continguts, així com el seu ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents condicions, a la bona fe, als usos generalment acceptats oa l’ordre públic.
 • Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador de l’usuari o per l’ús de versions no actualitzades.
 • L’accés de menors d’edat als continguts inclosos en el Servei.
 • La indisponibilitat, errors, fallades d’accés i falta de continuïtat del servei.
 • Les fallades o incidències que es puguin produir en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes.
 • La no operativitat o problemes en l’adreça de correu electrònic facilitada per l’Usuari.

Concretament, i sense caràcter limitatiu, SYSTEM FILTER MEDIAM SL no serà responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de:

– Els continguts, informacions, opinions i manifestacions de qualsevol usuari o de terceres persones o entitats que es comuniquin a través del Servei.

– La utilització que els usuaris puguin fer dels materials del Servei, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial, informació confidencial, de continguts del Servei o de tercers.

– La realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita o la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la imatge , dels drets de propietat i de tota altra naturalesa pertanyents a un tercer per raó de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.

– L’eventual pèrdua de dades dels usuaris per causa no atribuïble al Servei.

No obstant això, i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE SYSTEM FILTER MEDIAM SL es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, per a col·laborar de forma activa en la retirada o, si escau bloqueig, de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

En cas que l’usuari consideri que existeix en aquest lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, preguem ens ho faci saber de forma immediata al correu electrònic indicat a l’inici d’aquest avís legal.

Privacitat, protecció de dades i galetes

SYSTEM FILTER MEDIAM SL en el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en la vigent Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal ( Llei 15 / 1999LOPD) i Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

Per a més informació sobre el tractament de les seves dades és important que llegeixi i conegui la Política de Privadesa i Política de Cookies d’aquest web.

Recaptem dades de caràcter personal mitjançant els formularis de contacte, aplicacions d’ocupació i notícies de SYSTEM FILTER MEDIAM SL.

En aquests formularis, SYSTEM FILTER MEDIAM SL farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de la Política de Privacitat, informant-li de la identitat del responsable del fitxer, la seva direcció, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas.

A la Política de Cookies l’informem que la web de SYSTEM FILTER MEDIAM SL i de les seves divisions pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de l’usuari que accedeix a aquest web) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc, per compartir en xarxes socials, i en alguns casos recullen dades sobre les quals realitzem les nostres estadístiques d’avaluació i propostes de millora, així com per coordinar les tasques de segmentació publicitària. És convenient que llegeixi la política de galetes per conèixer quals tenen caràcter permanent, temporal o de sessió i pugui decidir desinstal·lar les que consideri oportunes. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Reserva del dret a modificar els termes d’ús

SYSTEM FILTER MEDIAM SL podrà modificar les presents condicions en qualsevol moment, atenent a l’evolució d’aquest web i els continguts que s’hi ofereixen, reservant-se el dret a modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment i de forma unilateral algunes de les presents Condicions d’Ús , si així ho considera necessari, bé per causes legals, per causes tècniques, oa causa de canvis en els serveis proporcionats o en la naturalesa o disposició del lloc web, sense que hi hagi obligació d’avisar o posar en coneixement de l’usuari aquestes modificacions, entenent com a suficient la publicació en el propi lloc web.

Igualment, SYSTEM FILTER MEDIAM SL podrà imposar límits a determinades facilitats i serveis o restringir el teu accés a determinades parts oa tot el lloc web o plataforma, sense necessitat de notificar-ho prèviament, i sense incórrer en cap responsabilitat, bé per raons tècniques o de seguretat, per prevenir o evitar accessos no autoritzats, pèrdues o destrucció de dades, o quan considerem, a la nostra sencera discreció, que tu has incomplert aquestes condicions o qualsevol llei o normativa aplicable.

Volem deixar clar que tota modificació tindrà efecte respecte als usuaris que usin aquesta web o contractin a través de la mateixa amb posterioritat a aquesta modificació. És per això que, al final d’aquestes condicions es publicarà sempre l’última data de la seva actualització, de manera que els canvis introduïts seran efectius a partir d’aquesta data. La continuació de l’ús d’aquest lloc després de la publicació de qualsevol canvi en aquestes condicions es considerarà com l’acceptació de les mateixes.

Legislació aplicable i jurisdicció

SYSTEM FILTER MEDIAM SL té la seva seu a Espanya, de manera que aquestes condicions legals s’han redactat en virtut de la legislació espanyola i normativa aplicable de la Unió Europea. En cas de conflicte, reclamacions o queixes derivades o relacionades amb el teu ús d’aquest lloc web quedaran subjectes a la citada legislació, sense perjudici dels principis que regulen els conflictes de lleis aplicables a cada cas.

L’usuari accepta que les reclamacions o queixes contra SYSTEM FILTER MEDIAM SL que provinguin o estiguin relacionades amb el funcionament o l’ús d’aquest lloc web seran resoltes pel jutjat de la jurisdicció competent situat a Manresa (Espanya). Si fos SYSTEM FILTER MEDIAM SL qui hagués de fer algun tipus de reclamació ho farà davant el jutjat competent del domicili del consumidor o a Manresa si es tracta de persones jurídiques o professionals no consumidors.

Si accedeix a aquest lloc des d’una ubicació fora d’Espanya, és Un. Responsable de complir amb totes les lleis locals i internacionals que li siguin aplicables.

CONTACTE LEGAL

Per a qualsevol suggeriment o pregunta sobre aquest avís legal contacti amb nosaltres: sfm@sfm.es