Política de Privacitat | SFM
15874
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15874,bridge-core-2.4.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-23.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.2,vc_responsive

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La informació que com a usuari proporcioni a través d’aquesta web queda protegida en els termes d’aquesta aquesta política de privacitat.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

Declaració de compliment normatiu

SYSTEM FILTER MEDIAM SL informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris que puguin ser recollides per la navegació o contractació de serveis a través d’aquest lloc web.

SYSTEM FILTER MEDIAM SL garanteix la confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides, tenint adoptades mesures de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir la integritat i seguretat de les dades de caràcter personal, d’acord amb el que preveu el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament Europeu 2016/679 i altres desenvolupaments reglamentaris aplicables , posant per a això els mitjans tècnics necessaris per a impedir qualsevol alteració, pèrdua, accés sense autorització o mala utilització de les dades tractades.

SYSTEM FILTER MEDIAM SL no serà responsable d’incidències sobre dades personals quan es derivin d’un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal manera que sigui impossible de detectar per les mesures de seguretat implantades o bé quan es degui a una falta de diligència del Usuari pel que fa a la guàrdia i custòdia de les seves contrasenyes d’accés o de les seves pròpies dades personals.

El seu compromís, la veracitat de les dades que ens indiqui.

Com a usuari accepta i garanteix que les dades personals que facilita són veraços, sent l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se SYSTEM FILTER MEDIAM SL com a responsable d’aquest web o un tercer, si emplena qualsevol formulari amb dades falses o de terceres persones causant engany, dany o perjudici.

Preguem ens comuniqui qualsevol variació que pugui donar-se en les dades facilitades mitjançant enviament de correu electrònic a sfm@sfm.es

Privacitat de menors

Seguint les instruccions de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, els menors de 14 anys no han de cedir les seves dades personals a SYSTEM FILTER MEDIAM SL, sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.

En cas que SYSTEM FILTER MEDIAM SL detecti usuaris que poguessin ser menors de 14 anys, es reserva el dret a sol·licitar-li una còpia del seu DNI o document equivalent, o, si escau, l’autorització dels seus pares o tutors, causant la seva baixa en cas de no acreditar el compliment d’aquest requisit o manca de resposta.

Incorporació de dades personals als fitxers de SYSTEM FILTER MEDIAM SL

Fitxers, finalitats i tractament

SYSTEM FILTER MEDIAM SL informa als usuaris que totes les dades personals que facilitin a través d’aquest Lloc Web, incloent l’adreça IP, seran incorporades i tractades als fitxers titularitat de SYSTEM FILTER MEDIAM SL que, a efectes d’aquesta política de privacitat té declarats sota el nom de “fitxer facturació” amb la finalitat de gestió comercial de l’empresa des de la recepció d’una sol·licitud, servei o consultoria fins a la confecció d’una oferta, accions comercials, promocionals i informatives associades a les dades de contacte (email) de les persona o empreses que han contactat o tingut alguna relació; “Fitxer general de nòmina” per a la gestió del personal i processos de reclutament i selecció de personal i “fitxer de comptabilitat” per a la facturació, comptabilització i registre d’impostos amb SYSTEM FILTER MEDIAM SL

Prèviament a l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través de qualsevol formulari de contacte en aquesta web, com a usuari ha d’acceptar haver llegit aquesta política de privacitat i les condicions d’ús d’aquesta web, amb la finalitat de prestar la teva exprés i informat consentiment al tractament de les seves dades amb les finalitats indicades en aquesta política de privacitat. Tal aprovació comporta el teu consentiment exprés a:

  • La incorporació de les seves dades de caràcter personal en els fitxers de dades personals notificats per SYSTEM FILTER MEDIAM SL a l’Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
  • L’autorització per a comunicar-nos electrònicament amb vostè. A resposta a les seves consultes, en enviaments d’informació publicitària.
  • La realització periòdica d’estudis d’anàlisi de la web amb fins estadístiques sobre la base de les dades facilitades. Com a resultat del seu registre i interacció a través d’aquesta web de SYSTEM FILTER MEDIAM SL pot demanar i emmagatzemar la següent informació de caràcter personal:
  • Nom, adreça de correu electrònic i informació de contacte.
  • Dades en les seves activitats en aquesta plataforma (articles i continguts que visiti o estiguin relacionats amb el seu perfil de navegació);
  • Les comunicacions electròniques que ens envieu o dades que emeti en les seves consultes. En el cas que per a l’enviament d’informació sol·licitada sigui necessària la transferència internacional de dades, la mera sol·licitud i acceptació d’aquesta política de privacitat significa que consent expressament la referida transferència. Procurem sempre utilitzar eines segures els servidors es trobin preferiblement a Espanya, o, si no en algun estat membre de la Unió Europea, o bé que compleixin la legalitat europea d’acord amb les guies i recomanacions de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

No farem servir les seves dades per a cap altra finalitat no expressada en aquesta política de privacitat, ni enviarem informació addicional no sol·licitada mitjançant el seu consentiment exprés.

Exercici de drets

En qualsevol moment l’usuari pot modificar les seves preferències d’enviaments comercials, així com exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, mitjançant una comunicació escrita dirigida a SYSTEM FILTER MEDIAM SL, a l’adreça postal de C / Edison, núm.20 Pol.Ind. Bufalvent, 08243 MANRESA -BARCELONA-; o bé mitjançant correu electrònic dirigit a sfm@sfm.es. En tots dos casos, l’usuari haurà d’acompanyar una còpia del seu document nacional d’identitat, passaport o un altre document vàlid que l’identifiqui.

També pot fer ús dels models i formularis que per a l’exercici d’aquests drets posa a la seva disposició el portal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

  • El dret d’accés vol dir que té dret a obtenir informació sobre si les dades de caràcter personal estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament que s’estigui realitzant, així com la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos. Per exercir-lo no necessita emetre justificació, llevat que ho hagués exercitat en els últims dotze mesos.

En cas d’exercir el seu dret d’accés, SYSTEM FILTER MEDIAM SL està legalment obligada a resoldre sobre la sol·licitud d’accés en el termini màxim d’un mes a comptar de la recepció de la sol·licitud, podent denegar l’accés i invocar en el seu cas la tutela de l’Agència de Protecció de Dades amb motiu d’haver-se exercitat aquest accés en els dotze mesos anteriors, o perquè ho prevegi o impedeixi una norma nacional o comunitària.

  • El dret de rectificació vol dir que té dret a que modifiquem les dades que siguin inexactes o incompletes, per a això haurà indicar-nos a quines dades es refereix i la correcció que s’ha de realitzar aportant documentació que ho justifiqui. Haurem de fer la rectificació en un termini no superior a 10 dies hàbils i només podrem denegar expressant els motius i recordant l’exercici del dret a la tutela per l’Agència de Protecció de Dades.
  • El dret de cancel·lació vol dir que té dret a que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives havent, en aquest cas, justificar la concurrència de motius fundats i legítims relatius a la teva situació personal. Haurem de fer la rectificació en un termini no superior a 10 dies hàbils, podent denegar-expressant els motius i recordant l’exercici del dret a la tutela per l’Agència de Protecció de Dades.
  • El dret d’oposició vol dir que té dret a que no es dugui a terme el tractament de les dades de caràcter personal o parem en el mateix en els supòsits en què no sigui necessari el teu consentiment per al tractament, que es tracti de fitxers de prospecció comercial o que tinguin la finalitat d’adoptar decisions referides a l’interessat i basades únicament en el tractament automatitzat de les teves dades. Haurem de fer la rectificació en un termini no superior a 10 dies hàbils, podent denegar-expressant els motius i recordant l’exercici del dret a la tutela per l’Agència de Protecció de Dades.

Cessió de dades a tercers

SYSTEM FILTER MEDIAM SL informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres persones o organitzacions amb l’excepció que la cessió de dades aquest emparada en una obligació legal o quan la prestació del servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb proveïdors de serveis encarregats del tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan SYSTEM FILTER MEDIAM SL disposi del consentiment exprés de l’usuari i mantingui una relació contractual amb l’encarregat del tractament que en garanteixi la confidencialitat i compliment.

Si SYSTEM FILTER MEDIAM SL fora requerida per les autoritats competents podrà comunicar informació personal per respondre a requeriments legals, investigació penal d’una possible activitat il·legal o reclamacions que afirmin que un contingut infringeix els drets de tercers o protegir els drets, la propietat o la seguretat de tercers. En aquests casos, SYSTEM FILTER MEDIAM SL podrà comunicar a les autoritats competents informació personal tal com nom i cognoms, ciutat o província, codi postal, número de telèfon, adreça de correu electrònic, historial de l’usuari i adreça IP.

Si SYSTEM FILTER MEDIAM SL fóra transmesa, absorbida o fusionada amb una altra entitat, ens comprometem a pactar la subrogació i compromís de la nova entitat gestora responsable del tractament de les dades de caràcter personal per a la continuació d’aquesta Política de privacitat advertint el compromís que si la informació personal serà utilitzada de forma contrària a aquesta política haurà de notificar a l’Usuari prèviament.

Cookies

A l’enllaç “Política de Cookies” l’informem que aquesta web de SYSTEM FILTER MEDIAM SL pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de l’usuari que accedeix a aquest web) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc, per compartir en xarxes socials i, en alguns casos, per a realitzar anàlisis d’estadístiques d’avaluació i propostes de millora.

Per obtenir aquestes anàlisis aquesta web pot emmagatzemar determinada informació en els registres del servidor de forma automàtica mitjançant l’ús de galetes que recullen dades d’ús i navegació relatius a la utilització d’aquesta web per la teva part com a usuari. Aquests registres solen incloure informació com ara, el tipus de navegador, idioma del navegador, data i hora de sol·licitud d’accés, URL, model d’equip o dispositiu, la versió del sistema operatiu, els identificadors únics (IP) i les dades sobre la xarxa mòbil utilitzada en l’accés i navegació per aquest web.

La IP està considerant una dada personal, en el sentit que podria investigar-se la seva situació i identificar el dispositiu i la seva localització si cal a instància de les autoritats competents. SYSTEM FILTER MEDIAM SL utilitza les galetes que registren les adreces d’IP en l’accés i navegació per aquest web per analitzar i mesurar l’accés i temps de permanència per les diferents pàgines d’aquesta web, i extreure conclusions sobre la tendència del trànsit al web .

SYSTEM FILTER MEDIAM SL no associa adreces IP, ni altres dades que llanci la utilització de cookies, ni els resultats de mètriques, amb informació identificable de les persones, ni per recollir informació de caràcter personal, tot i que puntualment pugui servir-nos per dirigir publicitat o segmentar usuaris a qui dirigir-la.

És convenient que com a usuari conegui que fem servir eines i plataformes d’Internet que instal·len galetes que no depenen de nosaltres, de manera que és possible que els titulars d’aquestes eines utilitzen aquestes dades per a altres usos, del que SYSTEM FILTER MEDIAM SL no és responsable . Per aquesta raó, és convenient que llegeixi la política de galetes per conèixer quals tenen caràcter de pròpies, quals són de tercers, quals són permanents, temporals o de sessió; i pugui decidir desinstal·lar les que consideri oportunes, ja que no afectarà en molt el resultat, comoditat o experiència de navegació.

En la política de cookies trobarà les dreceres que permetran modificar la configuració del seu ordinador o dispositiu, desactivant o eliminat les galetes si ho estimes convenient.

SEGURETAT

Emmagatzemem les dades personals de l’usuari en servidors segurs, protegits contra els tipus d’atacs més habituals i ubicats a Espanya.

No obstant això i, atès que no hi ha tecnologia invulnerable, l’usuari ha també posar els mitjans al seu abast per mantenir el nivell de seguretat de les seves dades, mitjançant l’ús de contrasenyes robustes, la periòdica modificació de les seves contrasenyes, evitant fer servir la mateixa en comptes diversos així com evitant prendre nota d’elles en cap suport físic o no xifrat.

SYSTEM FILTER MEDIAM SL utilitza tecnologies adequades a l’estat de la tècnica actual, per protegir les seves dades i informacions personals, procurant la més estricta confidencialitat i aplicació d’eines tècniques de seguretat de la informació tècniques i organitzatives (contrasenyes, seguretat física, xifrat de dades, etc) que corresponguin d’acord amb la legislació aplicable, així com mantenint en tot moment actualitzat el document de seguretat amb les mesures establertes per reglament.

Modificació

SYSTEM FILTER MEDIAM SL podrà modificar aquesta política de privacitat en qualsevol moment publicant-la en aquest lloc web, en el qual constarà sempre la data de l’última actualització aplicable.